Rekrutacja obejmuje rozmowę z kandydatem do szkoły oraz ewentualnie egzaminy pisemne z polskiego i matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (zależy jakie przedmioty chce rozszerzać  kandydat). 

1. Rozmowa – należy umówić się na nią mailowo z osobą do kontaktu (marta.miszkurka@bednarska.edu.pl).  Koniecznie trzeba wziąć ze sobą świadectwo ukończenia ostatniej klasy oraz posiadaną opinię lub orzeczenie. Podczas rozmowy ustala się czy kandydat będzie podchodził do egzaminów. 

2. Egzaminy pisemne – z polskiego i matematyki. Trwają ok.120 min i odbywają się w terminie wyznaczonym przez szkołę.  Zakres materiału znajduje się na stronie, ale zawsze jest uzupełniany o zrealizowany już w danym roku szkolnym materiał. Każdy egzamin jest płatny 50 zł.

Dla uczniów po gimnazjum:

JĘZYK POLSKI klasy 1,2,3 – Wymagania (poziom podstawowy i rozszerzony)

MATEMATYKA kl. 1 – Wymagania (poziom rozszerzony) i (poziom podstawowy)

MATEMATYKA kl. 2 – Wymagania (poziom rozszerzony) i (poziom podstawowy)

Dla uczniów po szkole podstawowej:

JĘZYK POLSKI kl. 1- Wymagania (poziom podstawowy)

JĘZYK POLSKI kl. 2- Wymagania (poziom podstawowy)

MATEMATYKA kl. 1 – Wymagania (poziom podstawowy)

MATEMATYKA kl. 2 – Wymagania (poziom podstawowy)

MATEMATYKA kl. 2 – Wymagania (poziom rozszerzony)