Rekrutacja obejmuje rozmowę z osobą starającą się o przyjęcie do szkoły oraz ewentualnie egzaminy pisemne z polskiego i matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (zależy jakie przedmioty dana osoba chce rozszerzać). 

1. Rozmowa – należy umówić się na nią mailowo z osobą do kontaktu (marta.miszkurka@bednarska.edu.pl). Koniecznie trzeba wziąć ze sobą świadectwo ukończenia ostatniej klasy oraz posiadaną opinię lub orzeczenie. Podczas rozmowy ustala się czy osoba kandydacka będzie podchodziła do egzaminów. 

2. Egzaminy pisemne – z polskiego i matematyki. Trwają ok.120 min i odbywają się w terminie wyznaczonym przez szkołę.  Zakres materiału znajduje się na stronie, ale zawsze jest uzupełniany o zrealizowany już w danym roku szkolnym materiał. Każdy egzamin jest płatny 100 zł.

Wyniki z egzaminów podajemy w formie procentowej. Nie udostępniamy sprawdzonych testów.


JĘZYK POLSKI do kl. 2- Wymagania (poziom podstawowy)

JĘZYK POLSKI do kl. 3 – Wymagania (poziom podstawowy)

JĘZYK POLSKI do kl. 4 – Wymagania (poziom podstawowy)

MATEMATYKA do kl. 2 – Wymagania (poziom podstawowy)

MATEMATYKA do kl. 3 – Wymagania (poziom podstawowy)

MATEMATYKA do kl. 3 – Wymagania (poziom rozszerzony)

MATEMATYKA do kl. 4 – Wymagania (poziom podstawowy)

MATEMATYKA do kl. 4 – Wymagania (poziom rozszerzony)