Rekrutacja obejmuje rozmowę z kandydatem do szkoły oraz ewentualnie egzaminy pisemne z polskiego i matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (zależy jakie przedmioty chce rozszerzać  kandydat). 

1. Rozmowa – należy umówić się na nią mailowo z osobą do kontaktu (marta.miszkurka@bednarska.edu.pl).  Koniecznie trzeba wziąć ze sobą świadectwo ukończenia ostatniej klasy oraz posiadaną opinię lub orzeczenie. Podczas rozmowy ustala się czy kandydat będzie podchodził do egzaminów. 

2. Egzaminy pisemne – z polskiego i matematyki. Trwają ok.120 min i odbywają się w terminie wyznaczonym przez szkołę.  Zakres materiału znajduje się na stronie, ale zawsze jest uzupełniany o zrealizowany już w danym roku szkolnym materiał. Każdy egzamin jest płatny 50 zł.

JĘZYK POLSKI kl. 3 – Wymagania

MATEMATYKA kl. 1 i 2 – Wymagania (poziom podstawowy)

MATEMATYKA kl. 1 – Wymagania (poziom rozszerzony)

MATEMATYKA kl. 2 – Wymagania (poziom rozszerzony)