KURSY JĘZYKOWE
Przygotowują do rozszerzenia językowego XL i mają charakter przygotowawczo-uświadamiający: pozwalają poznać metody pracy bednarskiego nauczycielstwa oraz atmosferę szkoły. Wszystkie zajęcia odbywają się wg wyznaczonego przez osoby prowadzące grafiku, o ile tylko sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Osoby prowadzące kursy językowe mogą przyznać dodatkowe rekrutacyjne bonusy. Prosimy zapoznać się z dokumentem na dole strony.

ALE-MANIA (kurs przygotowujący do Niemieckiego XL)

HISPANIOLA (kurs przygotowujący do Hiszpańskiego XL)

TOUR DE FRANCE (kurs przygotowujący do Francuskiego XL)

KONKURSY
Organizowane są od wielu lat, aby dać szansę wykazać się osobom kandydującym na różne sposoby w trakcie rekrutacji. Nie są one obowiązkowe, ale zachęcamy wszystkich do udziału w nich. Są one niepowtarzalną szansą na spotkanie z naszym nauczycielstwem i młodzieżą, a także do pokazania się od jak najlepszej strony w wybranej przez siebie dziedzinie.

Osoby prowadzące konkursy mogą przyznać dodatkowe rekrutacyjne bonusy. Prosimy zapoznać się z dokumentem na dole strony.

rekrutacyjny konkurs matematyczny „BIEG poWOLI”

rekrutacyjny konkurs teatralny „ŁYSA ŚPIEWACZKA”

rekrutacyjny konkurs filmowy „MÓWI MOVIE”

rekrutacyjny konkurs terenowy “Z BIEGIEM WISŁY”

rekrutacyjny konkurs artystyczny “PICASSA ŁEB”

rekrutacyjny konkurs społeczny “ZMIENIAM ŚWIAT”

rekrutacyjny konkurs historyczno – wosowy “WieloMazowsze”


Prosimy zapoznać się z regulaminem kursów językowych i konkursów rekrutacyjnych:

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH I KONKURSÓW(pdf)