Rekrutacja do I SLO odbywa się w marcu. Każda osoba kandydacka musi zarejestrować się w Panelu rejestracyjnym pod adresem rej.bdnr.pl oraz wnieść stosowną opłatę rekrutacyjną.

Wszystkie osoby kandydujące obowiązkowo przystępują do egzaminów pisemnych (język polski, matematyka) oraz indywidualnych rozmowów online z komisją rekrutacyjną, za pomocą Google Meet.
Organizujemy również nieobowiązkowe konkursy oraz kursy językowe dla osób chcących wykazać i pokazać się od najlepszej strony.

Egzaminy

Część pisemna

Egzaminy pisemne odbywają się na Uniwersytecie SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31 oraz trwają maksymalnie 120 min. Należy przynieść ze sobą:
– legitymację szkolną
– własny czarny lub ciemnoniebieski długopis

Egzamin z języka polskiego sprawdza kompetencję językową, w tym również umiejętność czytania ze zrozumieniem i stosowania się do poleceń. Nie obowiązuje żaden specyficzny zakres materiału.

Zakres materiału do egzaminu z matematyki

Część ustna

Rozmowa z komisją trwa ok. 30 minut przy użyciu komunikatora Google Meet. Zaproszenie na nią jest wysyłane na adres osoby kandydackiej podany przy rejestracji.

W trakcie rozmowy osoba kandydacka:
– prezentuje się komisji od najlepszej strony, opowiadając o swoich pasjach, osiągnięciach, marzeniach, spostrzeżeniach…
– rozmawia z komisją o lekturze i ma gotowość do wyrażania własnych opinii na jej temat oraz do mierzenia się z opiniami komisji  

Informacje ogólne o egzaminie ustnym

Żeby wziąć udział w części ustnej, musisz wcześniej przeczytać:

ALBO LEKTURĘ NR 1 – powieść Doroty Kotas „Cukry”

ALBO LEKTURĘ NR 2 – powieść Janusza A. Zajdla „Limes Inferior”

Kursy i konkursy

Każda osoba kandydacka może przystąpić do jednego wybranego przez siebie kursu / konkursu. Zachęcamy do wzięcia w nich udziału, Wasze talenty i upodobania są dla nas bardzo ważne. Więcej informacji o kursach i konkursach pod linkami w zakładce Kursy i konkursy).

Główne cele egzaminów:

Chcemy dowiedzieć się:
— jak najwięcej o Waszej gotowości do udziału w życiu społecznym szkoły, demokracji szkolnej i w realizowaniu projektów inicjatywy społecznej
— czy osoba kandydacka rozumie i akceptuje Idee Wychowawcze realizowane w I SLO „Bednarska”. Zachęcamy Was, oraz Waszych rodziców i opiekunów do zapoznania się z tym dokumentem
— jak najwięcej o Waszych zainteresowaniach, pasjach i zdolnościach; o Waszych planach rozwoju w obszarach kultury, sztuki i nauki, a także rozwoju osobistego

Chcemy też sprawdzić, w jaki sposób radzicie sobie z wykonywaniem zadań związanych bardziej ze zdolnościami wszechstronnego i kreatywnego rozwiązywania problemów i z pracą zespołową niż ze sprawozdawaniem zdobytej wiedzy. Zwracamy uwagę na Waszą samodzielność i zdolność do rozwiązywania praktycznych problemów życiowych.


Lista przyjętych do I SLO oraz Lista rezerwowych do I SLO jest publikowana w zakładce Informatora Wyniki oraz na stronie szkoły.

Osoby, które znajdą się na Liście przyjętych do I SLO wpłacają wpisowe jako potwierdzenie chęci nauki w naszej szkole. Brak wpłaty w określonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w naszym liceum i wiąże się ze skreśleniem z Listy przyjętych do I SLO.

Wszystkie osoby przyjęte i rezerwowe do I SLO obowiązkowo przystępują do testu poziomującego z języka angielskiego na przełomie maja i czerwca, po egzaminie ósmoklasisty.

Prosimy zapoznać się z aktualnym rekrutacyjnym rozkładem jazdy dostępnym w zakładce Terminy.


Kontakt z Komisją Rekrutacyjną I SLO: egzaminy@bednarska.edu.pl