Rekrutacja do I SLO odbywa się w marcu. Każda osoba kandydacka musi zarejestrować się w Panelu rejestracyjnym pod adresem rej.bdnr.pl oraz wnieść stosowną opłatę rekrutacyjną.

Wszystkie osoby kandydujące obowiązkowo przystępują do egzaminów pisemnych (typ A i typ B) oraz konkursów lub kursu językowego (AleMania).

Egzaminy

Część pisemna

Egzaminy pisemne odbywają się w budynku I SLO przy ulicy Zawiszy 13 i trwają maksymalnie 90 min. Należy przynieść ze sobą:
– legitymację szkolną
– własny czarny lub ciemnoniebieski długopis

Egzamin typu A sprawdza kompetencję językową, w tym również umiejętność czytania ze zrozumieniem i stosowania się do poleceń, a także ogólną wiedzę humanistyczną.

Egzamin typu B w praktyczny sposób sprawdza wiedzę związaną z naukami ścisłymi.

Nie udostępniamy testów z poprzednich lat ze względu na prawa autorskie.

Kursy i konkursy

Każda osoba kandydacka przystępuje do jednego wybranego przez siebie kursu / konkursu. Wyrobu kursu/konkursu należy dokonać przy rejestracji. Prosimy o przemyślaną decyzję, bo wybranego kursu/konkursu nie można później zmienić.

Wasze talenty i upodobania są dla nas bardzo ważne. Więcej informacji o kursach i konkursach pod linkami w zakładce Kursy i konkursy).

Główne cele egzaminów:

Każda osoba, biorąca udział w rekrutacji, wybiera jedną z listy lektur poniżej, aby po jej przeczytaniu mieć gotowość do wyrażenia własnych opinii na jej temat w trakcie poszczególnych etapów rekrutacyjnych.

  1. „Zanim wystygnie kawa” T. Kawaguchi
  2. „Weiser Dawidek” P. Huelle
  3. „Człowiek w teatrze życia codziennego” E. Goffman
  4. „Moraliści. Jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie” K. Tubylewicz
  5. „Chłopki” J. Kuciel-Frydryszak
  6. „Kongres futurologiczny” S.Lem

Chcemy dowiedzieć się:
— jak najwięcej o Waszej gotowości do udziału w życiu społecznym szkoły, demokracji szkolnej i w realizowaniu projektów inicjatywy społecznej
— czy osoba kandydacka rozumie i akceptuje Idee Wychowawcze realizowane w I SLO „Bednarska”. Zachęcamy Was, oraz Waszych rodziców i opiekunów do zapoznania się z tym dokumentem
— jak najwięcej o Waszych zainteresowaniach, pasjach i zdolnościach; o Waszych planach rozwoju w obszarach kultury, sztuki i nauki, a także rozwoju osobistego

Chcemy też sprawdzić, w jaki sposób radzicie sobie z wykonywaniem zadań związanych bardziej ze zdolnościami wszechstronnego i kreatywnego rozwiązywania problemów i z pracą zespołową niż ze sprawozdawaniem zdobytej wiedzy. Zwracamy uwagę na Waszą samodzielność i zdolność do rozwiązywania praktycznych problemów życiowych.


Lista przyjętych do I SLO oraz Lista rezerwowych do I SLO jest publikowana w zakładce Informatora Wyniki.

Osoby, które znajdą się na Liście przyjętych do I SLO wpłacają wpisowe jako potwierdzenie chęci nauki w naszej szkole. Brak wpłaty w określonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w naszym liceum i wiąże się ze skreśleniem z Listy przyjętych do I SLO.

Wszystkie osoby przyjęte i rezerwowe do I SLO obowiązkowo przystępują do testu poziomującego z języka angielskiego na przełomie maja i czerwca, po egzaminie ósmoklasisty.

Prosimy zapoznać się z aktualnym rekrutacyjnym rozkładem jazdy dostępnym w zakładce Terminy.


Kontakt z Komisją Rekrutacyjną I SLO: egzaminy@bednarska.edu.pl