DLA OSÓB SPOZA ZESPOŁU SZKÓŁ „BEDNARSKA”

Drodzy Osoby Kandydackie,

Rekrutacja do I SLO odbywa się w marcu. Każda osoba kandydacka musi zarejestrować się w Panelu rejestracyjnym pod adresem rej.bdnr.pl najpóźniej do poniedziałku 28 lutego 2022r. włącznie.

W tym roku szkolnym organizujemy nieobowiązkowe konkursy oraz kursy językowe dla osób chcących wykazać się i pokazać od najlepszej strony. Każda osoba kandydacka może przystąpić do jednego wybranego przez siebie kursu / konkursu. Odbędą się one na terenie szkoły, o ile tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Konkursy odbywają się w weekend 19-20 marca 2022r. Zachęcamy do wzięcia w nich udziału, Wasze talenty i upodobania są dla nas bardzo ważne.

Kursy językowe odbywają się przez wszystkie tygodnie marca z myślą o osobach zainteresowanych nauką w jednej z grup rozszerzonych Języki obce XL

Obowiązkowe egzaminy pisemne – język polski i matematyka – odbywają się w ostatni weekend w dn. 26-27 marca 2022r. w budynku szkolnym.

Na przełomie marca i kwietnia odbywają się indywidualne rozmowy online osób kandydackich z komisją rekrutacyjną, za pomocą Google Meet. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną wysłane w połowie marca, po zakończeniu rejestracji kandydackiej.

Główne cele egzaminów:

Chcemy dowiedzieć się:
— jak najwięcej o Waszej gotowości do udziału w życiu społecznym szkoły, demokracji szkolnej i w realizowaniu projektów inicjatywy społecznej
— czy osoba kandydacka rozumie i akceptuje Idee Wychowawcze realizowane w I SLO „Bednarska”. Zachęcamy Was, oraz Waszych rodziców i opiekunów do zapoznania się z tym dokumentem
— jak najwięcej o Waszych zainteresowaniach, pasjach i zdolnościach; o Waszych planach rozwoju w obszarach kultury, sztuki i nauki, a także rozwoju osobistego

Chcemy też sprawdzić, w jaki sposób radzicie sobie z wykonywaniem zadań związanych bardziej ze zdolnościami wszechstronnego i kreatywnego rozwiązywania problemów i z pracą zespołową niż ze sprawozdawaniem zdobytej wiedzy. Zwracamy uwagę na Waszą samodzielność i zdolność do rozwiązywania praktycznych problemów życiowych.

Wyniki rekrutacji do I SLO zostaną ogłoszone 29 kwietnia 2022r. Informacja o nich znajdzie się na stronie internetowej szkoły oraz w zakładce Informatora Terminy i wyniki / Wyniki.


Kontakt z Komisją Rekrutacyjną I SLO: egzaminy@bednarska.edu.pl