I Społeczne Liceum Ogólnokształcące zostało założone w 1989r. Zajęcia najpierw odbywały się w 4 akademikach SGGW (Adara, Cezar, Dendryt, Hilton – takie też były nazwy klas pierwszego rocznika, Pierwotniaków). Następnie dość szybko, jeszcze w tym samym roku szkolnym, udało się przenieść I SLO do budynku przy ul. Bednarska 2/4, w którym  funkcjonowaliśmy do końca czerwca 2012r. Po 23 latach, niczym współcześni repatrianci, przenieśliśmy się na warszawską Wolę na ul. Zawiszy 13, gdzie szybko się zadomowiliśmy i gdzie równie prężnie działamy.

W międzyczasie „Bednarska” zaczęła rozmnażać się przez pączkowanie. Oto kalendarium:

1999 – powstaje Społeczne Gimnazjum nr 20, które od 2000r. funkcjonuje przy ul. Raszyńskiej 22.

2002 – w I SLO powstają oddziały z maturą międzynarodową (IB), funkcjonują one również przy ul. Raszyńskiej 22.

2006 – powstaje Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia, działające odtąd w budynku przy ul. Kłopotowskiego 31.

2007 – powstaje Gimnazjum przy ul. Startowej 9.

2013 – przy I SLO powstaje Gimnazjum Hispaniola z rozszerzonym programem nauczania języka hiszpańskiego.

2013 – powstaje Bednarska Szkoła Podstawowa przy ul. Kawalerii 5.

2015 – powstaje Bednarska Szkoła Realna, sąsiadka bednarskiej podstawówki w budynku przy ul. Kawalerii 5.

Wszystkie wymienione wyżej szkoły ogólnokształcące funkcjonują w Zespole Szkół „Bednarska” im. Maharadży Jama Saheba Digvijay Sinhji i prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół I SLO. Wspólny adres internetowy naszego Zespołu Szkół (zwany potocznie Bednarskimi Wrotami) to www.bednarska.edu.pl

Wszystkie szkoły w Zespole zaangażowane są w budowę Rzeczypospolitej Szkolnej – demokratycznego organizmu 4 stanów: uczniowskiego, nauczycielskiego, rodzicielskiego i absolwenckiego. Łączy nas wspólna Konstytucja Rzeczypospolitej Szkolnej, będąca nadrzędnym dokumentem regulującym funkcjonowanie poszczególnych szkół. Naszą misję najlepiej wyrażą tekst preambuły naszej Konstytucji:

„ My, uczniowie, uczennice, nauczyciele, nauczycielki i rodzice, by urzeczywistnić nasze zamiary i aspiracje związane z kształceniem i wychowaniem młodzieży, powołujemy do życia Rzeczpospolitą Szkolną. Będzie ona krzewić wiedzę, umiejętność współpracy, wartości demokratyczne oraz poszanowanie praw człowieka. ”

Od 2000r. patronem I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego jest Maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhji (spolszczone imię Naszego Patrona to Digwidżaj Singh). Decyzja ta została podjęta zdecydowaną większością głosów w ogólnoszkolnym referendum. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO postanowił nadać imię tego samego patrona Zespołowi Szkół „Bednarska”.

W związku ze zmianami w systemie oświaty, szkoły w Zespole dostosowują się do nowego porządku rzeczy. Bednarska Szkoła Podstawowa funkcjonuje na trzech terytoriach, Kawalerii, Raszyńska i Mysłowicka. Gimnazjum „Startowa” przekształca się w Liceum 4K, natomiast Gimnazjum Hispaniola ulega niestety likwidacji.