Podstawowa opłata rekrutacyjna wynosi 300 zł.

Osoby, które biorą udział w kursie językowym przygotowującym do nauki w grupie XL (odpowiednio, niemiecki ALE-MANIA!, hiszpański MARTES 13, francuski TOUR DE FRANCE) wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 450 zł. (300 zł opłata podstawowa + 150 zł kurs)

Ostateczny termin uiszczenia opłaty rekrutacyjnej: 28 lutego 2022r.

____________________________________________________________________________________________________________

Dane do przelewu:

Nazwa właściciela konta:
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Bank Pekao SA , I oddział w Warszawie
Numer konta:
75 1240 1037 1111 0010 0727 8858
Tytuł przelewu:
opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko, kod egzaminacyjny

____________________________________________________________________________________________________________

Osoby, które znajdą się na Liście przyjętych do I SLO „Bednarska” wpłacają wpisowe w wysokości 1000 zł. do 13 maja 2022r. włącznie. Brak wpłaty w określonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w naszym liceum.