Obecnie w naszej szkole funkcjonują następujące instytucje demokracji szkolnej:
Wiec, w skład którego wchodzą wszyscy obywatele i obywatelki Szkoły
Sąd Szkolny, którego skład wybierany jest w corocznych wyborach powszechnych

Funkcjonowanie Wiecu i Sądu Szkolnego jest zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Szkolnej i Ideami Wychowawczymi I SLO, których ewentualne zmiany zatwierdzane są drogą referendum większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania obywateli i obywatelek Szkoły.

Do Sądu Szkolnego wybierani są przez Wiec osoby przedstawicielskie stanów nauczycielskiego, uczniowskiego i rodzicielskiego. Tryb wyboru do organów wybieralnych reguluje Ustawa Ustrojowa.

Do kompetencji Wiecu należy między innymi:
– uchwalanie i zmiana ustaw obowiązujących w szkole
– podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących życia Szkoły
– rozpatrywanie wniosków o zmianę prawa z inicjatywy obywatela I Społecznego Liceum „Bednarska”

Do kompetencji Sądu Szkolnego należy między innymi:
– rozstrzyganie spraw spornych zaistniałych w związku z funkcjonowaniem szkoły dotyczących prawa Rzeczypospolitej Szkolnej
– interpretacja dorobku prawnego Szkoły oraz orzekanie o łamaniu prawa Rzeczypospolitej Szkolnej oraz o zgodności zarządzeń organów Szkoły z prawem Rzeczypospolitej Szkolnej
– wykonywanie funkcji rozjemczych