Nasz patron to indyjski Maharadża, książę Nawanagaru – Jam Saheb Digvijay Sinhji (1895-1966).

W trakcie II Wojny Światowej wykazał się niezwykłą gościnnością i hojnością wobec polskich sierot, ewakuowanych ze Związku Radzieckiego. W 1942r. zorganizował dla nich w swoim księstwie, w pobliżu swej letniej rezydencji, specjalne osiedle w Balachadi k/Jamnagaru (na Półwyspie Kathijawar w płn-zach część Indii), w którym nie tylko zapewnił im godziwe warunki życiowe, lecz również opiekę i edukację, wychowując je z myślą o wolnej Polsce. Osobiście interesował się ich losem, często je odwiedzał i nie żałował własnych pieniędzy na ich utrzymanie. Ostatnie dzieci opuściły Balachadi w 1946r. W sumie przez tamtejszy polski obóz przewinęło się blisko tysiąc polskich wojennych sierot.

Pamięć o wspaniałej postawie Naszego Patrona, zwanego Dobrym Maharadżą, można było przywrócić dopiero po upadku komunizmu. Profesor Maria Krzysztof Byrski zaproponował w 2000r., by I Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Bednarska” przyjęło takie właśnie imię, dla upamiętnienia indyjskiego opiekuna polskich dzieci. Decyzja ta została podjęta w szkolnym referendum zdecydowaną większością głosów.

Historia związana z Naszym Patronem to z jednej strony duchowe dziedzictwo „Bednarskiej”, z drugiej niezmiennie aktualne źródło inspiracji, przykład tego, że niezależnie od okoliczności można i trzeba zachować się porządnie, okazać wsparcie, gościnność i zrozumienie. Nasze liceum otwarte jest na młodzież z rodzin uchodźców i emigrantów, pomagamy im opanować język polski w takim stopniu, aby mogli przystąpić do matury w Polsce i po ukończeniu „Bednarskiej” uzyskali kwalifikacje zawodowe lub ukończyli studia.