Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zostaną ogłoszone nie wcześniej niż 18 maja 2021r.