Wyniki konkursów Bednarski Mastermind

Wyniki konkursów językowych

Niniejszym publikujemy aktualne listy przyjętych i rezerwowych do I SLO. W miarę zwalniających się miejsc, dyrektorka szkoły będzie kontaktowała się osobiście z osobami z listy rezerwowych, wg podanej kolejności.

Lista przyjętych

Lista rezerwowych