Wyniki rekrutacji do I SLO:

Lista przyjętych

Lista rezerwowych