Osoby niepolskojęzyczne, które chcą uczyć się w naszym liceum, powinny:

Rekrutacja dla obcokrajowców jest dwuetapowa: egzamin pisemny (język polski, matematyka) oraz egzamin ustny (rozmowa z koordynatorką projektu).

Próg znajomości języka polskiego to poziom B1/B2.

Dla osób nieznających języka polskiego istnieje możliwość uczęszczania na rok zerowy, poświęcony tylko i wyłącznie nauce języka i kultury. Każdorazowo taka decyzja podejmowana jest indywidualnie przez koordynatorkę projektu, w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

Osoby uczące się języka polskiego jako obcego, przyjęte do I SLO Bednarska, objęte są programem Sprężyna