Rekrutacja dla obcokrajowców jest dwuetapowa.

Warsztaty 3po3 są obowiązkowe dla wszystkich obcokrajowców, starających się o przyjęcie do naszej szkoły i stanowią pierwszy etap rekrutacji.

Drugi etap to egzamin składający się z rozmowy oraz części pisemnej.

Próg znajomości języka polskiego to poziom B1/B2.

Wszyscy obcokrajowcy przyjęci do I SLO Bednarska objęci są programem Sprężyna http://www.bdnr.pl/node/424