Osoby niepolskojęzyczne zainteresowane nauką w naszym liceum dołączają do programu Sprężyna. Obowiązuje je rejestracja w panelu rejestracyjnym. Na podstawie przekazanych danych koordynatorka kontaktuje się z każdą osobą zainteresowaną nauką w naszym liceum.

Próg znajomości języka polskiego to poziom B1/B2.

Dla osób nieznających języka polskiego istnieje możliwość uczęszczania na rok startowy (początkujący), poświęcony tylko i wyłącznie nauce języka oraz kultury. Każdorazowo taka decyzja podejmowana jest indywidualnie przez koordynatorkę projektu, w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem rekrutacja.sprezyna@bednarska.edu.pl