I SLO „Bednarska” to szkoła o szerokich horyzontach międzynarodowych.

ESN. Dzięki członkostwu w tym stowarzyszeniu, nasza młodzież może brać udział w mini-wymianach. Nasi licealiści i licealistki podróżują po Europie, biorą udział w zajęciach organizowanych przez szkoły członkowskie, posługując się przy tym językiem angielskim i poznając rówieśników z różnych krajów.

SHALOM POLIN. Od wielu już lat zaangażowani jesteśmy we współpracę polsko-żydowską, współorganizując spotkania młodzieży w Warszawie oraz współtworząc projekt edukacyjny z Abraham Heschel High School z Nowego Jorku. Znajomość języka angielskiego, otwartość i gościnność okazują się niezbędne.

INDIE. Ze względu na naszego patrona, interesujemy się współczesnymi Indiami i nawiązaliśmy kontakt z Hyderabad Public School, znajdującej się w mieście na południu subkontynentu. Ten projekt współpracy międzynarodowej jest dla nas interesującym wyzwaniem – stanowi ogromną wartość nie tylko dla naszego liceum, dlatego że realizujemy go wspólnie z innymi szkołami z Zespołu Szkół „Bednarska”.

PROJEKTY UNIJNE. I SLO dwukrotnie współtworzyła projekt współpracy młodzieży europejskiej Comenius, a po ich zakończeniu nadal utrzymuje bliskie kontakty ze szkołami partnerskimi. Dzięki temu, w ostatnich latach udało nam się rozwinąć interdyscyplinarny projekt edukacyjny z zaprzyjaźnionym liceum z Bad Nenndorf w Dolnej Saksonii.

Ponadto, ekipa Niemieckiego XL co roku wyjeżdża na projekt „Młody Berlin”, zaś ekipa Hiszpańskiego XL może brać udział w kursach językowych w najsłynniejszych miastach uniwersyteckich Hiszpanii, a także w wymianie ze szkołą partnerską z miasta Córdoba w Andaluzji.

Każda osoba, która jest chętna gościć i być goszczoną, może zaangażować się w projekty współpracy międzynarodowej, realizowane w naszym liceum. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Bednarska międzynarodowa