ENGLISH OUR PRIORITY

Język angielski w naszej szkole jest przedmiotem rozszerzonym dla wszystkich. Nasi nauczyciele często stosują autorskie metody pracy, a rzadko korzystają z tradycyjnych podręczników.  Zamiast nich, używają materiałów przygotowanych we własnym zakresie, z jednej strony dzieląc się swoimi pasjami, z drugiej poznając pasje młodzieży. Ważnym elementem nauki języka angielskiego na „Bednarskiej” filmy oraz teksty czysto literackie, należące do kanonu dwudziestowiecznej kultury anglojęzycznej.  

Rozszerzeniem materiału  realizowanego na lekcjach jest stworzona przez naszych nauczycieli platforma e-learningowa. Młodzież raz w tygodniu ma za zadanie w domu wysłuchać podcastów, przeczytać teksty oraz wykonać związane z nimi ćwiczenia.

Wszystkie materiały pochodzą ze źródeł anglojęzycznych (The Guardian, The New Yorker, The New York Times, Time, BBC, Granta, The Economist, National Geographic, TED Talks). Celem istnienia platformy jest – oprócz poszerzania wiedzy o świecie – zaznajamianie z treściowo i stylistycznie zróżnicowanymi tekstami i wypowiedziami, co ma duże znaczenie w odniesieniu do matury i egzaminów umożliwiających studiowanie za granicą.

W części pierwszych klas uczymy przedsiębiorczości po angielsku. Program obejmuje teorię i praktykę – uczniowie wymyślają wirtualną firmę, dla której opracowują biznes-plan.

W drugiej klasie wszystkie grupy mają konwersacje z native speakerem.

W trzeciej klasie pracujemy w tandemach, co oznacza wprowadzenie drugiego nauczyciela do danej grupy. Nauczyciele dzielą się materiałem pod kątem swoich zainteresowań i specjalizacji. Staramy się podnieść wszystkie umiejętności naszych uczniów tak, aby mogli jak najlepiej zdać maturę z języka angielskiego i przede wszystkim, by poszli w świat jako osoby swobodnie posługujące się językiem w mowie i piśmie. Istnieje również możliwość zorganizowania zajęć przygotowujących do zdawania matury dwujęzycznej.

Wyniki z języka angielskiego naszych maturzystów są dużo wyższe niż średnia krajowa czy średnia warszawska.

Prowadzimy także różne fakultety:

– przygotowanie do olimpiady z języka angielskiego,

– przygotowanie do egzaminów IELTS oraz TOEFL (z myślą planującej studiowanie w krajach anglojęzycznych lub na uczelniach, na których językiem wykładowym jest język angielski).