OPŁATY

Podstawowa opłata rekrutacyjna wynosi 300 złotych.

W przypadku osób chcących kontynuować naukę języka niemieckiego lub hiszpańskiego w wymiarze XL, opłata rekrutacyjna obejmuje kurs przygotowujący (odpowiednio Ale-Mania lub Martes 13) i wynosi 450 złotych.

Opłaty rekrutacyjne prosimy wnosić do 11 marca 2019 roku włącznie na konto bankowe:

Nazwa właściciela konta:

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Bank Pekao SA , I oddział w Warszawie
75 1240 1037 1111 0010 0727 8858
Tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko kandydata / kandydatki


Czesne w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym od 1 lipca 2019r. wynosi 1300 zł miesięcznie, płatne jest od lipca poprzedzającego rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie do czerwca ostatniego roku szkolnego nauki w naszym liceum.

Wpisowe wynosi 1000 zł.

 

FORMALNOŚCI

Wpisowe należy wpłacić w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych na konto szkoły, z dopiskiem: wpisowe, imię i nazwisko kandydata / kandydatki.

Absolwenci / absolwentki gimnazjów i podstawówki z Zespołu Szkół „Bednarska” (Raszyńska, Startowa, Hispaniola) wpłacają awansem lipcowe czesne w wysokości 1300 złotych, również jako deklarację chęci kontynuacji nauki w naszym liceum.

Nie uiszczenie ww. kwoty w określonym terminie wiąże się ze skreśleniem osoby z listy przyjętych I SLO.

Przypominamy o odpowiednim dopisku w tytule, imię i nazwisko ucznia / uczennicy oraz kod z systemu rejestracji.

Proszę zapoznać się z Procedurą opłat i windykacji.

Osoby przyjęte do szkoły zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów do 12 lipca 2019 włącznie:

– kwestionariusz (pobierz)

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

– świadectwo ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej (oryginał)

– zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym / egzaminie ósmoklasisty (oryginał)

– oświadczenie o płatności (pobierz)

– 2 zdjęcia do legitymacji (30×42 mmm)

– karta zdrowia ucznia.