OPŁATY REKRUTACYJNE

Podstawowa opłata rekrutacyjna wynosi 350 złotych.

Osoby biorące udział w Kursach językowych, przygotowujących do nauki w grupie XL (niemiecki ALE-MANIA!, hiszpański HISPANIOLA, francuski TOUR DE FRANCE) wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 550 złotych (350 zł opłata podstawowa + 200 zł opłata językowa).

Opłaty te prosimy wnosić na konto bankowe do 1 marca 2023r. włącznie:

Nazwa właściciela konta:
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Bank Pekao SA , I oddział w Warszawie
Numer konta:
75 1240 1037 1111 0010 0727 8858
Tytuł przelewu:
opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko, kod egzaminacyjny


Osoby, które znajdą się na Liście przyjętych do I SLO wpłacają wpisowe w wysokości 1450 złotych do 10 maja 2023r. włącznie. Brak wpłaty w określonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w naszym liceum i wiąże się ze skreśleniem z Listy przyjętych do I SLO.

Czesne w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym wynosi 1450 złotych miesięcznie, płatne na indywidualne konto, od lipca poprzedzającego rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie do czerwca ostatniego roku szkolnego nauki w naszym liceum.


FORMALNOŚCI

Proszę zapoznać się z Procedurą opłat i windykacji.

Osoby przyjęte do szkoły zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów do 30 czerwca 2023r. do godz. 1400:

  1. kwestionariusz (pobierz)
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
  3. deklaracja o stanie zdrowia (pobierz)
  4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
  5. oświadczenie o płatności (pobierz)
  6. dwa zdjęcia do legitymacji (30×42 mmm)
  7. karta zdrowia ucznia / uczennicy ze szkoły podstawowej

Jeśli masz rodzeństwo uczęszczające do Zespołu Szkół Bednarska, wypełnij dodatkowo ten dokument.