OPŁATY

Podstawowa opłata rekrutacyjna wynosi 300 złotych.

W przypadki osób zakwalifikowanych na zajęcia przygotowujące do Języka Obcego XL (niemiecki ALE-MANIA!, hiszpański MARTES 13, włoski ALLORA!, francuski TOUR DE FRANCE) będzie trzeba wnieść dopłatę 150 zł za udział w zajęciach.

Opłaty rekrutacyjne prosimy wnosić na konto bankowe:

Nazwa właściciela konta:
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Bank Pekao SA , I oddział w Warszawie
Numer konta:
75 1240 1037 1111 0010 0727 8858
Tytuł przelewu:
opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko, kod egzaminacyjny


Czesne w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym wynosi 1300 zł miesięcznie, płatne jest od lipca poprzedzającego rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie do czerwca ostatniego roku szkolnego nauki w naszym liceum.

Wpisowe wynosi 1000 zł.


FORMALNOŚCI

W ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych należy dokonać następującej opłaty na rachunek bankowy podany powyżej:

– Absolwenci / Absolwentki Bednarskiej Szkoły Podstawowej wpłacają awansem lipcowe czesne w wysokości 1300 zł jako deklarację chęci kontynuacji nauki w naszym liceum. Prosimy o następujący tytuł przelewu: imię i nazwisko, kod egzaminacyjny

– Pozostałe osoby wpłacają wpisowe w wysokości 1000 zł. Prosimy o następujący tytuł przelewu: wpisowe, imię i nazwisko, kod egzaminacyjny

Nieuiszczenie ww. opłat w określonym terminie wiąże się ze skreśleniem osoby z Listy przyjętych do I SLO.


Proszę zapoznać się z Procedurą opłat i windykacji.

Osoby przyjęte do szkoły zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów do środy 7 lipca br. do godz. 1400 :

  1. kwestionariusz (pobierz)
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
  3. deklaracja o stanie zdrowia (pobierz)
  4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
  5. oświadczenie o płatności (pobierz)
  6. 2 zdjęcia do legitymacji (30×42 mmm)
  7. karta zdrowia ucznia.