OPŁATY REKRUTACYJNE

Podstawowa opłata rekrutacyjna wynosi 400 złotych.

Osoby biorące udział w Kursie językowym, przygotowujących do nauki w grupie XL (niemiecki ALE-MANIA!) wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 600 złotych (400 zł opłata podstawowa + 200 zł opłata językowa).

Opłaty te prosimy wnosić na konto bankowe do 7 marca 2024r. włącznie:

Nazwa właściciela konta:
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Bank Pekao SA , I oddział w Warszawie
Numer konta:
75 1240 1037 1111 0010 0727 8858
Tytuł przelewu:
opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko, kod egzaminacyjny


Osoby, które znajdą się na Liście przyjętych do I SLO wpłacają wpisowe w wysokości 1600 złotych do 13 maja 2024r. włącznie. Brak wpłaty w określonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w naszym liceum i wiąże się ze skreśleniem z Listy przyjętych do I SLO.

Czesne w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym wynosi od lipca 2024r. 1800 złotych miesięcznie, płatne na indywidualne konto, od lipca poprzedzającego rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie do czerwca ostatniego roku szkolnego nauki w naszym liceum.


FORMALNOŚCI

Proszę zapoznać się z Procedurą opłat i windykacji.

Osoby przyjęte do szkoły zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów do 28 czerwca 2024r. do godz. 1400:

 1. kwestionariusz (pobierz)
 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
 3. deklaracja o stanie zdrowia (pobierz)
 4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
 5. oświadczenie o płatności (pobierz)
 6. dwa zdjęcia do legitymacji (30×42 mmm)
 7. karta zdrowia ucznia / uczennicy ze szkoły podstawowej
Należy również wysłać plik ze zdjęciem legitymacyjnym opisany: imię_nazwisko
 
Jakie warunki musi spełniać zdjęcie:
 • Wersja elektroniczna w formacie jpg lub png.
 • Rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele (zalecamy skanowanie w rozdzielczości 600 dpi).
 • Proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość).
 • Wielkości maksymalnej do 2,5 MB.
 • Bez nakrycia głowy
 • Tło białe, oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów ozdobnych.

Jeśli masz rodzeństwo uczęszczające do Zespołu Szkół Bednarska, wypełnij dodatkowo ten dokument.