OPŁATY REKRUTACYJNE

Podstawowa opłata rekrutacyjna wynosi 300 złotych.

Osoby biorące udział w Kursach językowych, przygotowujących do nauki w grupie XL (niemiecki ALE-MANIA!, hiszpański MARTES 13, francuski TOUR DE FRANCE) wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 450 zł.

Opłaty te prosimy wnosić na konto bankowe do 28 lutego 2022r. włącznie:

Nazwa właściciela konta:
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Bank Pekao SA , I oddział w Warszawie
Numer konta:
75 1240 1037 1111 0010 0727 8858
Tytuł przelewu:
opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko, kod egzaminacyjny


Wpisowe wynosi 1300 zł.

Czesne w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym wynosi 1300 zł miesięcznie, płatne na indywidualne konto, od lipca poprzedzającego rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie do czerwca ostatniego roku szkolnego nauki w naszym liceum.


FORMALNOŚCI

W ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych należy dokonać wpłaty wpisowego na rachunek bankowy podany powyżej w wysokości 1300 zł.

Prosimy o następujący tytuł przelewu: wpisowe, imię i nazwisko, kod egzaminacyjny

Nieuiszczenie ww. opłat w określonym terminie wiąże się ze skreśleniem osoby z Listy przyjętych do I SLO.


Proszę zapoznać się z Procedurą opłat i windykacji.

Osoby przyjęte do szkoły zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów do piątku 1 lipca br. do godz. 1400 :

  1. kwestionariusz (pobierz)
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
  3. deklaracja o stanie zdrowia (pobierz)
  4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
  5. oświadczenie o płatności (pobierz)
  6. dwa zdjęcia do legitymacji (30×42 mmm)
  7. karta zdrowia ucznia / uczennicy ze szkoły podstawowej

Jeśli masz rodzeństwo uczęszczające do Zespołu Szkół Bednarska, wypełnij dodatkowo ten dokument.