MODUŁY

Dlaczego trzeba siedzieć w ławkach, żeby dowiedzieć się czegoś o świecie? Życie przecież na tym nie polega! Badajmy świat w praktyce, wychodząc ze szkoły i wspólnie działając!

W dobie wąskich specjalizacji i presji na wychowywanie geniuszy trenowanych w przyszłych profesjach od wczesnego dzieciństwa, my stawiamy na kształcenie ogólne – erudycję. Chcemy, by nasi uczniowie i nasze uczennice umieli wyjść poza wąskie ramy przedmiotów przygotowujących do egzaminów na studia i do matury. Wierzymy, że specjalistom potrzebny jest szeroki horyzont, i to może im dać nowoczesna szkoła ogólnokształcąca. Chcemy, by rozumieli świat wieloaspektowo, aby byli mniej podatni na propagandę – umieli myśleć niezależnie i działać elastycznie. Wierzymy, że rynek pracy, na który będzie wchodzić nasza młodzież, będzie potrzebował humanistów rozumiejących, czym jest genom, oraz informatyków rozumiejących wagę emocji i współpracy międzyludzkiej. Dlatego tworzymy MODUŁY – interdyscyplinarne działania praktyczne, nastawione na kontakt uczniów i uczennic z realnym światem. Dzięki Modułom przedmioty mogą stać się oknem na świat i niezapomnianym doświadczeniem.

Działania prowadzone w ramach Modułów będą wymagały nauki w praktyce – eksperymentów, obserwacji, wywiadów, działań twórczych realizowanych często poza budynkiem szkoły. Będą też wymagały łączenia perspektyw różnych dziedzin wiedzy i poznawania procesów kulturowych, przyrodniczych, społecznych i technicznych – niezbędnych w rozumieniu coraz bardziej złożonego współczesnego świata. Chcemy, by projekty realizowane w ramach Modułów wzmacniały wśród uczniów i uczennic umiejętność pracy w grupie, empatii, pracy z emocjami i wreszcie samodzielności – poprzez ich wpływ na formę realizacji projektu.

Zintegrowany, ogólnoszkolny program Modułów wystartował wraz z  czteroletnim liceum, ale jest również kontynuacją wieloletnich działań naszego nauczycielstwa prowadzącego zajęcia interdyscyplinarne i eksperymentalne. Będą wspierane przez zespół ideowych wolontariuszy: absolwentów i absolwentki naszej szkoły. Chcemy, aby nauka w formie elementów była istotną częścią czasu nauki szkolnej!

Bednarskie moduły – wrzesień 2020