Udział w diagnozie (część pisemna i rozmowa) jest bezpłatny.

Osoby, które biorą udział w kursie językowym przygotowującym do nauki w grupie XL (odpowiednio, niemiecki ALE-MANIA!, hiszpański MARTES 13, włoski ALLORA!, francuski TOUR DE FRANCE) wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł do 28 lutego 2022r. włącznie.

Dane do przelewu:

Nazwa właściciela konta:
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Bank Pekao SA , I oddział w Warszawie
Numer konta:
75 1240 1037 1111 0010 0727 8858
Tytuł przelewu:
opłata rekrutacyjna, RASZ imię i nazwisko, kod egzaminacyjny

Zgodnie z uchwałą Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I SLO z dnia 3.01.2022r. osoby przyjęte do liceów w Zespole Szkół “Bednarska” w ramach Ścieżki dla osób z Zespołu wpłacają wpisowe w wysokości 1300 zł. jako deklarację chęci nauki w naszym liceum – najpóźniej do 8 marca 2022r. włącznie. Brak wpłaty w określonym terminie oznacza rezygnację z miejsca przyznanego w ramach Ścieżki dla osób z Zespołu.

Procedura opłat i windykacji dla Zespołu Szkół “Bednarska” dostępna jest na stronie internetowej TP I SLO.