Uważamy, że szkoła ma nie tyle przygotowywać do bycia dobrym uczniem / dobrą uczennicą, co do samodzielnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. Przygotowanie to trening sprawczości i wspólnotowości.  Obu celom służą następujące cechy naszej szkoły:

Indywidualny plan pozwalający na dowolny wybór języków, przedmiotów rozszerzonych, (istnieje nawet możliwość wyboru drugiego wychowawcy!) : wybieranie to trening sprawczości i zarazem tworzenie w dużej szkole małych grup podobnych zainteresowań.

Małe grupy klasowe i przedmiotowe to wsparcie indywidualnego rozwoju dzięki towarzystwu osób bardziej doświadczonych.

Demokracja bezpośrednia – decydowanie o szkolnych sprawach w czasie wiecu to wpływ na kształt szkoły wymagający porozumienia w społeczności szkolnej.

Ustalanie z młodzieżą form pracy na zajęciach na podstawie ankiet przedmiotowych i rozmów o ich wynikach.

Wspólne rozmowy o przyszłości z wychowawcami / wychowawczyniami i czasem nauczycielami / nauczycielkami grup rozszerzonych, obecność uczniów / uczennic na wywiadówkach – indywidualne traktowanie dzięki porozumieniu uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, oraz rodziców.

Indywidualne traktowanie uczniów / uczennic w różnych sytuacjach życiowych wspiera rozwój emocjonalny i wzajemną pomoc.

Dużo pracy w grupach również na wyjazdach  –  trening współpracy, okazja do budowania więzi w małych grupach, która pozwala objawiać się indywidualnym predyspozycjom, pełnić w grupie istotną rolę.

Brak stopni na wielu przedmiotach – nauka pozbawiona presji „zarabiania” stopni wspierająca wewnętrzną motywację i nie tworząca grup opartych na konkurencyjnych postawach.

Kontakt z pozaszkolnym światem to trening samodzielności – oznacza realne wyzwania i możliwość obserwacji skutków,  ale również obserwację wspólnotowości – pozwala zrozumieć innych ludzi!

Poważna nauka obcych języków – budowana nie tylko na lekcjach z podręcznikiem, ale również na komunikacji z prawdziwymi ludźmi podczas wymian językowych i projektów współpracy międzyszkolnej.

Dobra atmosfera w szkole i zajęcia psychologiczne wspierają sprawczość i wspólnotowość, na przykład zmniejszając lęk, budując więzi, wspierając indywidualną aktywność.

Wykształcenie ogólne zdobyte między innymi w praktyce w ramach programu elementowego (patrz : zakładka Moduły) daje duże możliwości rozwoju, jednocześnie budując wrażliwość na kwestie społeczne.

Rozszerzenia pozwalają na przygotowanie się do wybranych studiów w niewielkich grupach o wysokim poziomie, w których ważną metodą pracy jest rozmowa i wymiana doświadczeń.

Spółdzielnia rodziców to wzorce specjalistów, gotowych zaoferować pomoc społeczności

Inicjatywa społeczna – w naszej szkole zaangażowanie społeczne uważamy za oczywistość. Takie zaangażowanie rozwija poczucie wpływu na świat, wspiera grupowe działanie i uwrażliwia społecznie.

Wyjazdy (patrz : zakładki Bednarska w lesie, Bednarska międzynarodowa) to trening samodzielności i współpracy często w trudnych warunkach, a także dużo nauki i niezapomnianych doświadczeń. „Bednarska” lubi spędzać czas poza budynkiem szkolnym. Jesteśmy przekonani o tym, iż szkoła nie jest zwieńczeniem perspektywy młodego człowieka, a jedynie jednym z etapów życia, który trzeba przejść, najlepiej w towarzystwie ciekawych ludzi, niekoniecznie tylko nauczycieli / nauczycielek i kolegów / koleżanek z klasy! Lubimy wyjazdy szkolne, ale takie, które mają sens edukacyjny.

Społeczność – „Bednarska” to szkoła prawdziwie społeczna, w której współistnieją trzy stany: nauczycielski, uczniowski i rodzicielski. Nasze liceum zaś tak naprawdę współtworzą cztery stany: oprócz wspomnianych trzech, jest jeszcze stan absolwencki. Co ciekawe, niektóre osoby, które ukończyły „Bednarską” kilka (naście) lat temu, powróciły do niej, zmieniając stan z uczniowskiego na absolwencko-nauczycielski. Ponadto, absolwenci i absolwentki angażują się przy rozmaitych okazjach: współdziałają z młodszymi rocznikami np. przy organizacji projektów inicjatywy społecznej, imprez szkolnych, wyjeżdżają jako opiekunowie / opiekunki na wyjazdy naukowe, przychodzą i dzielą się swoimi pomysłami oraz doświadczeniami. Z takich zjawisk jesteśmy wyjątkowo dumni.

Budynek i wyposażenie – w naszej szkole mamy to, co niezbędne: sale lekcyjne, szafki uczniowskie, salę gimnastyczną, siłownię, schludne szatnie wuefowe i nie mniej schludne toalety, bibliotekę oraz młody wiekiem ogród szkolny. Co nas zdecydowanie wyróżnia to sala kinowa z fotelami z Kina Relax (mamy wielką słabość do X muzy), pracowania artystyczna, w której realizować się mogą osoby bardziej i mniej utalentowane, oraz ścianka wspinaczkowa.