Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

– – –
INFORMACJA DLA OSÓB Z LISTY PRZYJĘTYCH DO I SLO

Do 9 maja br. włącznie należy uiścić wpisowe w wysokości 1300 zł na konto szkoły. Brak wpłaty wpisowego we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca na liście przyjętych do I SLO.

Dane do przelewu:

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
75 1240 1037 1111 0010 0727 8858
tytułem: wpisowe + imię i nazwisko + kod kandydacki

13 maja br. odbędzie się obowiązkowe spotkanie informacyjne o godz. 15:30 z dyrekcją i nauczycielstwem „Bednarskiej”, a po nim test poziomujący z języka angielskiego.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na tym spotkaniu oznacza rezygnację z miejsca na liście przyjętych do naszej szkoły. Na tę chwilę, adres kontaktowy ze szkołą dla osób z Listy przyjętych do I SLO to egzaminy@bednarska.edu.pl 

Do 1 lipca br. włącznie należy złożyć komplet dokumentów w sekretariacie szkoły, ich lista znajduje się w zakładce Opłaty i formalności

– – –
INFORMACJA DLA OSÓB Z LISTY REZERWOWYCH DO I SLO

Do 9 maja br. włącznie prosimy o potwierdzenie chęci nauki w I SLO poprzez wysłanie wiadomości do Dyrektorki I SLO na adres wandaluczak@bednarska.edu.pl – brak potwierdzenia chęci nauki we wskazanym terminie oznacza rezygnację z listy rezerwowych.

Od 11 maja br. w ramach pierwszej aktualizacji listy przyjętych, Dyrektorka I SLO będzie kontaktowała się z osobami z listy rezerwowej wg podanej kolejności na liście w celu zaproponowania miejsca.

13 maja br. odbędzie się obowiązkowe spotkanie informacyjne z dyrekcją i nauczycielstwem „Bednarskiej” o godz. 17:45, a po nim test poziomujący z języka angielskiego.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na tym spotkaniu oznacza rezygnację z miejsca na liście rezerwowych do naszej szkoły. Na tę chwilę, adres kontaktowy ze szkołą dla osób z Listy rezerwowych do I SLO to egzaminy@bednarska.edu.pl

Ponadto, 4 lipca br. w ramach drugiej aktualizacji listy przyjętych, Dyrektorka I SLO będzie kontaktowała się z kolejnymi osobami z listy rezerwowej wg podanej kolejności na liście w celu zaproponowania miejsca.

– – –
REZYGNACJA

Prosimy osoby rezygnujące z miejsca na liście przyjętych lub rezerwowych o jak najszybsze przekazanie tej informacji Dyrektorce I SLO wandaluczak@bednarska.edu.pl celem ułatwienia i przyspieszenia procesu przyjmowania osób kandydujących do naszej szkoły.

– – –
SZCZEGÓŁOWE PYTANIA O WYNIKI REKRUTACJI

Pytania związane z tegorocznymi wynikami rekrutacji należy kierować bezpośrednio do Dyrektorki I SLO pod adres wandaluczak@bednarska.edu.pl  

– – –
NABÓR DO KLASY NIEPOLSKOJĘZYCZNEJ

Opiekunka projektu „Sprężyna” Anna Machocka będzie kontaktowała się z osobami niepolskojęzycznymi ws. naboru do klasy, która powstanie specjalnie dla nich w naszym liceum. 

– – –

LISTA PRZYJĘTYCH

LISTA REZERWOWYCH