WYNIKI REKRUTACJI DO I SLO BEDNARSKA

Szanowni Państwo,

Niniejszym publikujemy tegoroczną Listę przyjętych do I SLO oraz Listę rezerwowych do I SLO. Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje.

Najpóźniej do poniedziałku 31 maja br.:

– Absolwenci / Absolwentki Bednarskiej Szkoły Podstawowej wpłacają awansem lipcowe czesne w wysokości 1300 zł jako deklarację chęci kontynuacji nauki w naszym liceum. Prosimy o następujący tytuł przelewu: imię i nazwisko, kod egzaminacyjny

– Pozostałe osoby wpłacają wpisowe w wysokości 1000 zł. Prosimy o następujący tytuł przelewu: wpisowe, imię i nazwisko, kod egzaminacyjny

Nieuiszczenie ww. kwoty w określonym terminie oznacza rezygnację z nauki w I SLO.

 
Dane do przelewu:
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Bank Pekao S.A. I oddział w Warszawie
75 1240 1037 1111 0010 0727 8858

Prosimy pamiętać o terminie złożenia dokumentów do szkoły. Szczegóły w zakładce Płatności i formalności.

Ponadto, osoby z listy przyjętych, które z jakichkolwiek względów rezygnują z miejsca w I SLO, proszone są o jak najszybsze podanie tej informacji do dyrektorki szkoły na adres wandaluczak@bednarska.edu.pl

Osoby z listy rezerwowej, zainteresowane nauką w naszym liceum, proszone są o kontakt mailowy bezpośrednio z dyrektorką szkoły, Wandą Łuczak do 7 czerwca 2021r. Będą one przyjmowane zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.