Szanowni Państwo,

Niniejszym publikujemy tegoroczną Listę przyjętych do I SLO oraz Listę rezerwowych do I SLO. Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje.

W tym roku szkolnym najpóźniej do poniedziałku 27 maja br.:

– osoby spoza Zespołu Szkół „Bednarska” wpłacają wpisowe w wysokości 1000 złotych na konto szkoły jako deklarację chęci nauki w naszym liceum

– absolwenci i absolwentki gimnazjów z Zespołu Szkół „Bednarska” (Raszyńska, Startowa, Hispaniola) wpłacają awansem lipcowe czesne w wysokości 1300 złotych, również jako deklarację chęci kontynuacji nauki w naszym liceum

Nieuiszczenie ww. kwoty w określonym terminie oznacza rezygnację z nauki w I SLO.

W tytule przelewu należy koniecznie umieścić imię i nazwisko ucznia / uczennicy oraz kod z systemu rejestracji.
 
Dane do przelewu:
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Bank Pekao S.A. I oddział w Warszawie
75 1240 1037 1111 0010 0727 8858

Ponadto, osoby z listy przyjętych, które z jakichkolwiek względów rezygnują z miejsca w I SLO, proszone są o jak najszybsze podanie tej informacji do sekretariatu szkoły na adres liceum@bednarska.edu.pl

Niniejszym publikujemy aktualną Listę rezerwowych do I SLO. W miarę zwalniających się miejsc, dyrektorka szkoły będzie kontaktowała się osobiście z osobami z listy, wg podanej kolejności.

Lista przyjętych

Lista rezerwowych