W związku z opublikowaniem wyników tegorocznej rekrutacji do I SLO prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

INFORMACJA DLA OSÓB Z LISTY PRZYJĘTYCH DO I SLO

Do 13 maja br. włącznie należy uiścić wpisowe w wysokości 1.600 zł na konto szkoły. Brak wpłaty wpisowego we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca na liście przyjętych do I SLO.

Dane do przelewu:

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
 75 1240 1037 1111 0010 0727 8858
 tytułem: wpisowe + imię i nazwisko + kod kandydacki

10 czerwca br. odbędzie się obowiązkowe spotkanie informacyjne o godz. 15:30 z dyrekcją i nauczycielstwem „Bednarskiej”, a po nim test poziomujący z języka angielskiego.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na tym spotkaniu oznacza rezygnację z miejsca na liście przyjętych do naszej szkoły.

Adres kontaktowy ze szkołą dla osób z Listy przyjętych do I SLO to liceum@bednarska.edu.pl 

Do 28 czerwca br. włącznie należy złożyć komplet dokumentów w sekretariacie szkoły, ich lista znajduje się w Bednarskim Informatorze w zakładce Opłaty i formalności

INFORMACJA DLA OSÓB Z LISTY REZERWOWYCH DO I SLO

Do 10 maja br. włącznie prosimy o potwierdzenie chęci nauki w I SLO poprzez wysłanie wiadomości do dyrektorki szkoły na adres wandaluczak@bednarska.edu.pl – brak potwierdzenia chęci nauki we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca na liście rezerwowych.

Od 15 maja br. w ramach pierwszej aktualizacji listy przyjętych, Dyrektorka I SLO będzie kontaktowała się z osobami z listy rezerwowej wg podanej kolejności na liście w celu zaproponowania miejsca.

Ponadto, od 1 lipca br. w ramach drugiej aktualizacji listy przyjętych, Dyrektorka I SLO będzie kontaktowała się z kolejnymi osobami z listy rezerwowej wg podanej kolejności na liście w celu zaproponowania miejsca.

REZYGNACJA

Prosimy osoby rezygnujące z miejsca na liście przyjętych lub rezerwowych o jak najszybsze przekazanie tej informacji Dyrektorce I SLO wandaluczak@bednarska.edu.pl celem ułatwienia i przyspieszenia procesu przyjmowania osób kandydujących do naszej szkoły.

Wyniki rekrutacji do I SLO
Lista przyjętych i Lista rezerwowych