Zapraszamy uczniów i uczennice 3 klasy gimnazjum i 8 klasy szkoły podstawowej do udziału w przyrodniczo krajoznawczym konkursie  Z   b i e g i e m   W i s ł y,   który odbędzie się 23 marca w sobotę.

Konkurs jest wielogodzinną grą terenową w Warszawie nad Wisłą. Start o godzinie 9 w miejscu podanym w instrukcji (dodatkowe informacje prześlemy zarejestrowanym uczestnikom na podany adres mailowy), planowany koniec około godziny 17. Zapewniamy gorącą zupę na koniec.

Uczestnicy poruszają się w kilkuosobowych grupach w towarzystwie starszego ucznia naszego liceum. Formalnie wymaga to pisemnej zgody rodziców, którą należy koniecznie okazać przed grą.

Podczas gry uczestnicy realizują różnorodne zadania społeczne, przyrodnicze, historyczne, twórcze.

Należy mieć ze sobą: legitymację szkolną, zgodę rodziców (do pobrania poniżej), bilety na kilka przejazdów komunikacją miejską, aparat fotograficzny (może być w telefonie), odpowiednie buty do chodzenia w terenie, ciepłe ubranie, kurtkę przeciwdeszczową, termos z herbatą i drugie śniadanie, przybory do pisania i rysowania (w tym ołówek), notes, 20 złotych na bilet do zoo itp.

Należy umieć rozpoznawać pospolite drzewa i ptaki, oraz warszawskie mosty.

Zgłoszenia przyjmujemy w systemie rejestracji kandydatów na stronie szkolnej.


Zgoda na samodzielne poruszanie się dziecka

Regulamin konkursu

Do konkursu mogą przystępować wszyscy uczniowie klas 3 gimnazjum i klas 8 szkoły podstawowej.
Warunkiem przystąpienia jest:

1. zgłoszenie się w systemie rejestracji kandydatów

2. w dniu konkursu okazanie legitymacji szkolnej i zgody rodziców

W czasie konkursu uczniowie poruszają się grupowo, współpracują w grupie, ale wykonują niektóre zadania indywidualnie.

Oceniamy indywidualny udział każdego uczestnika, biorąc pod uwagę:

  1. jakość wykonanych zadań na punktach
  2. współpracę w grupie
  3. jakość  sprawozdań

Główną nagrodą w konkursie jest przyjęcie uczestnika do naszego liceum bez egzaminu i przyznanie stypendium naukowego zwalniającego z opłat czesnego w pierwszym roku nauki. Przewiduje się przyznanie dodatkowych nagród w postaci przyjęcia uczestnika bez egzaminu, zwolnienie z części egzaminu, lub przyznanie częściowego stypendium. Organizatorzy zastrzegają możliwość nie przyznania głównej nagrody w razie gdyby żaden uczestnik nie wykazał się wystarczającymi dokonaniami. Liczba nagród dodatkowych nie jest określona.