Rozmowa z komisją trwa ok 30min i odbywa się przy użyciu komunikatora Google Meet. Zaproszenie na nie wysyłane jest na emaliowy adres rekrutacyjny, wygenerowany dla kandydata / kandydatki indywidualnie. Składa się ono z dwóch części:

– kandydat (ka) prezentuje się komisji od najlepszej strony, opowiadając o swoich pasjach, osiągnięciach, marzeniach, spostrzeżeniach…

– kandydat (ka) rozmawia z komisją o obowiązkowej lekturze rekrutacyjnej „Wilk stepowy” Hermana Hesse, mając gotowość do wyrażania własnych opinii oraz do mierzenia się z opiniami komisji  

Więcej informacji w pliku Twój egzaminy ustny

Zaproszenie na egzamin ustny zostanie wysłane przez komisję na bednarski, emailowy adres rekrutacyjny pod koniec marca, tuż przed Feriami Wielkanocnymi.  W uzasadnionych przypadkach, będzie możliwość zmiany zaproponowanego terminu poprzez kontakt bezpośrednio z przydzieloną komisją.