Skip to main content

3po3

Zajęcia 3po3 to warsztaty prowadzone przez nauczycieli i nauczycielki z „Bednarskiej”, będące równocześnie egzaminem wstępnym do naszej szkoły. Trzy spotkania po trzy godziny, podczas których kandydaci i kandydatki mogą zobaczyć, jak wyglądają lekcje na „Bednarskiej”.

Trzy spotkania po trzy godziny obejmują:

  1. Warsztaty z matematyki

Twoja wyobraźnia jest więcej warta niż sobie wyobrażasz. (Louis Aragon)

Na zajęciach 3po3 z matematyki chcemy, abyście starali się traktować królową nauk trochę tak jak starożytni Grecy, jako poznanie tego, co da się ogarnąć rozumem. W końcu nazwa matematyka pochodzi od greckiego słowa mathema – poznanie. Do uczenia się takiej matematyki potrzeba tylko chęci, nieco wyobraźni oraz wiary we własne możliwości. Matematyczne 3po3 to warsztaty sprawdzające myślenie oraz współpracę w grupie, nie wiedzę szkolną.

  1. Warsztaty z literatury (wymagana jest znajomość książki Cormaca McCarthy’ego „Droga”)
  2. Debaty oksfordzkie

Warsztaty 3po3 nie są zwykłymi lekcjami, nie musisz być „orłem” w danej dziedzinie, żeby zdobyć dobrą ocenę. Wiadomości potrzebne do pracy objaśniane są podczas zajęć. Liczą się motywacja, umiejętność prowadzenia dyskusji, analizy problemów, zaangażowanie oraz umiejętność współpracy z osobą prowadzącą, z innymi uczestnikami i uczestniczkami zajęć, a nie „wykute” wcześniej wiadomości.

Po zakończeniu warsztatów wszystkie osoby biorące w nich udział są oceniane przez prowadzących. Trzy oceny z trzech dyscyplin stanowią sumę punktów zdobytych przez kandydata / kandydatkę.

Zapraszamy na 3po3, mając nadzieję, że tak jak, my lubisz łączyć przyjemne z pożytecznym.